برند سازی

 

برندسازی را می توان به عنوان یک مزیت رقابتی محصول یا خدمت در بین محصولات و خدمات مشابه دانست.

شرکت تبلیغاتی نگین هزاره سوم در امر مشاوره و ارائه برنامه مدیریت استراتژیک برند همواره در کنار مشتریان خود می باشد.