طراحی و اجرای کمپین های تبلیغاتی

 

کمپین تبلیغاتی برای دستیابی به اهدافی خاص از جمله کسب سهم مشخص از بازار ، گسترش و تداوم حضور برند و محصول در بین مشتریان طراحی می گردد.

و این مجموعه عمده فعالیت های تبلیغاتی را در قالب کمپین های 360 درجه و هماهنگ، برنامه ریزی، تدوین و اجرا می نماید.