ساخت و تولید برنامه های مشارکتی

 

یکی از موارد انتخابی برای حضور برندها و سازمان ها در تلویزیون، به جز آگهی های تلویزیونی، با قابلیت ارائه اطلاعات و مشخصات برند و یا خدمت مورد نظر مشتری، به نحوی وسیعتر از آگهی های تلویزیونی و تاثیرگذاری مطلوب و نتیجه بخش بر مخاطب، ساخت برنامه های مشارکتی می باشد. برنامه هایی موثر برای ارتقاء جایگاه برند.

تولید برنامه های مشارکتی با اثربخشی فوق العاده که منجر به افزایش فروش می گردد یکی از خدمات شرکت نگین هزاره سوم برای مشتریان محترم می باشد.